ВЕДЕННЯ СПАДКОВИХ СПРАВ

Перелік документів,  необхідних для відкриття спадкової справи

  1. Паспорт заявника, довідка про присвоєння податкового номеру;
  2. Свідоцтво про смерть;
  3. Довідка ЖРЕО про останнє місце реєстрації померлого(ї);
  4. Довідка ЖРЕО по формі № 3;
  5. Заповіт (за наявності);
  6. Документи, що підтверджують родинні стосунки з померлим(ою).

Перелік документів може дещо змінюватись у залежності від конкретної ситуації.